Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Avond voor de Stad - Raadzaal

donderdag 30 november 2023

20:00 - 22:15
Locatie

3.01 Raadzaal

Voorzitter
Gerben Horst en Aoife Derriks
Toelichting

De Avond voor de Stad is de wekelijkse vergadering waarin de raadsleden zich voorbereiden op de Raadsvergadering, die één keer per maand plaatsvindt.


Raadsleden en steunfractieleden kunnen vragen stellen en debatteren over voorstellen, inwoners kunnen hun mening geven, de raad krijgt informatie over een onderwerp of er is een dialoogsessie. Meestal is er tijd voor mondelinge vragen over onderwerpen die de raad aandraagt tijdens de rondvraag.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Rondvraag
 2. 2

  De inspraakronde is bedoeld voor inwoners die hun mening willen geven over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Heeft u goede ideeën voor Nieuwegein? Kom ze delen met de raad! Meld u aan voor dit onderdeel via een mail aan griffie@nieuwegein.nl.

 3. 3

  Een stad waarin inwoners langer leven, gelukkig zijn, gezond zijn en gelijke kansen hebben. Dat is wat het college wil bereiken met het omgevingsprogramma Nieuwegein gezond. In het plan is te lezen hóé de gemeente dit wil bereiken: bijvoorbeeld door plannen te maken tegen roken, drinken en overgewicht, maar ook door goed te kijken naar mentale gezondheid. Bij de plannen wordt gekeken naar alle inwoners, maar gefocust op de jeugd. Het hele programma is te lezen op onze website. Op 14 december zal de raad gevraagd worden om een besluit te nemen, deze avond wordt het plan uitgebreid voorbesproken, zodat de leden hun mening kunnen vormen.

 4. 4

  Dit onderwerp komt u wellicht bekend voor; het is dan ook voor de tweede keer dat het besproken wordt. Afgelopen maand vond een groot deel van de raadsleden het voorstel ‘niet rijp voor besluitvorming’, dat betekent dat zij vinden dat er nog werk aan de winkel is voordat er een (positief) besluit over genomen kan worden. Daarom wordt er nu pas op 14 december een besluit genomen, zodat de tussenliggende tijd gebruikt kan worden voor een goede voorbereiding. Deze avond het voorbereidend debat tussen college en raadsleden.