Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Avond voor de Stad - Raadzaal

Financiële stukken

donderdag 27 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

3.01 Raadzaal

Voorzitter
Gerben Horst
Toelichting

De Avond voor de Stad is de wekelijkse vergadering waarin de raadsleden zich voorbereiden op de Raadsvergadering, die één keer per maand plaatsvindt.


Raadsleden en steunfractieleden kunnen vragen stellen en debatteren over voorstellen, inwoners kunnen hun mening geven, de raad krijgt informatie over een onderwerp of er is een dialoogsessie. Meestal is er tijd voor mondelinge vragen over onderwerpen die de raad aandraagt tijdens de rondvraag.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Robert Scholten zal namens de fractie van de VSP vragen stellen.
  In navolging van de raadsvergadering van 30 mei 2024 waarin wij vragen hebben gesteld over het uitblijven van beantwoording van vragen van raadsleden, en waarop het college heeft aangegeven dat het niet goed was gegaan , moeten wij wederom een aantal vragen over het onderwerp informatieverstrekking, ditmaal over de ontbrekende beantwoording van de technische vragen bij de kadernota.

  1. Ondanks de afspraken met de raad (brief 2024-112) en de schriftelijke toezegging dat onze vragen bij de 2e ronde zouden worden beantwoord hebben wij nog steeds geen antwoorden ontvangen op de technische vragen die de fractie van de VSP heeft ingediend op 12 juni jl.(vraag 11!), bij nadere bestudering van de antwoorden blijkt dat de meeste vragen, ook van andere raadsleden en van financieel technische aard niet beschikbaar zijn ter voorbereiding van de AvdS op 27-06 .Bij de zending van de 2e ronde op 24 juni werd duidelijk dat de antwoorden, tegen de gemaakte afspraken in, worden doorgeschoven naar de 3e ronde. Dit vinden wij onacceptabel en wederom lijkt het erop dat het college de raad geen informatie wil verstrekken die zij nodig heeft. Wederom de vraag is het college wel in control m.b.t de aansturing van de ambtelijke organisatie?
  2. Ondanks herhaaldelijk attenderen bij de griffier en burgemeester zijn er tot op heden( 26-06 om 12. 30 uur) geen antwoorden gekomen en daardoor hebben de fractie van de VSP en andere partijen in de raad niet de mogelijkheid gehad de inhoudelijke kaders te bespreken van de kadernota en de daarbij behorende politieke afwegingen. Wat vindt het college ervan hoe er met deze informatievoorziening naar de raad wordt omgegaan?
  3. Zijn de collega raadsleden het met ons eens dat de raad tijdig dient te worden geïnformeerd om haar controlerende maar vooral ook haar kader stellende taak goed te kunnen uitvoeren, en dat niet het college of de ambtelijke organisatie bepaalt welke informatie wij mogen krijgen en wanneer?
  4. De fractie van de VSP, en ons inziens de andere vragenstellers ook niet, hebben zich niet kunnen voorbereiden op dit deel van de inhoud en om dit te vertalen naar de politieke afwegingen, wij vinden dat een zeer slechte zaak en vragen het college en de overige raadsleden of zij het met ons eens zijn dat het herhaaldelijk niet houden aan de gemaakte afspraken, verordeningen of procedures een politieke doodzonde is en dat dit soort ontwikkelingen niet gewenst zijn in onze gemeente. Hoe gaat het college hier nu weer mee om?
  00:06:18 - 00:08:25 - Gerben Horst
  00:08:28 - 00:08:29 - Robert Scholten
  00:08:38 - 00:08:58 - Robert Scholten
  00:08:58 - 00:09:08 - Gerben Horst
  00:13:55 - 00:14:23 - Gerben Horst
  00:14:23 - 00:14:24 - Ellie Eggengoor
  00:16:43 - 00:16:50 - Gerben Horst
  00:16:50 - 00:16:54 - Robert Scholten
  00:17:26 - 00:17:27 - Gerben Horst
  00:17:43 - 00:17:46 - Ellie Eggengoor
  00:18:05 - 00:18:16 - Gerben Horst
  00:18:16 - 00:18:17 - Aoife Derriks
  00:18:37 - 00:18:44 - Gerben Horst
  00:18:44 - 00:18:47 - Emiel Holtermann
  00:19:10 - 00:19:19 - Gerben Horst
  00:19:19 - 00:19:51 - Robert Scholten
  00:20:05 - 00:20:06 - Johan Gadella
  00:20:27 - 00:20:32 - Gerben Horst
  00:20:32 - 00:20:37 - Ellie Eggengoor
  00:21:33 - 00:23:41 - Gerben Horst
 2. 2

  WerkwIJSS is de instelling die leer- en werkplekken biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De financiën van deze organisatie worden ter controle aan de raad voorgelegd.

  00:21:52 - 00:23:41 - Gerben Horst
  00:24:43 - 00:24:44 - Gerben Horst
  00:24:45 - 00:24:46 - Ellie Eggengoor
  00:26:05 - 00:26:06 - Gerben Horst
  00:26:06 - 00:26:12 - Jelle Doosje
  00:26:28 - 00:26:29 - Marianne Spalburg
  00:27:21 - 00:27:22 - Gerben Horst
  00:27:22 - 00:27:27 - Ellie Eggengoor
  00:29:02 - 00:29:09 - Gerben Horst
  00:29:09 - 00:29:26 - Marianne Spalburg
  00:30:17 - 00:30:18 - Gerben Horst
  00:31:21 - 00:31:25 - Gerben Horst
  00:31:25 - 00:31:29 - Marianne Spalburg
  00:31:47 - 00:31:49 - Gerben Horst
  00:32:24 - 00:32:26 - Gerben Horst
  00:32:26 - 00:32:28 - Marianne Spalburg
  00:32:38 - 00:32:39 - Gerben Horst
  00:32:39 - 00:32:40 - Ellie Eggengoor
  00:32:42 - 00:32:56 - Gerben Horst
  00:32:58 - 00:33:18 - Gerben Horst
  00:33:18 - 00:33:19 - Anastasia van der Lugt
  00:33:49 - 00:33:50 - Gerben Horst
  00:33:50 - 00:33:51 - Ellie Eggengoor
  00:34:05 - 00:34:37 - Gerben Horst
  00:34:37 - 00:34:49 - Jelle Doosje
  00:34:49 - 00:34:52 - Jelle Doosje
  00:34:54 - 00:35:06 - Anastasia van der Lugt
  00:35:12 - 00:35:16 - Marianne Spalburg
  00:35:20 - 00:35:27 - Arnold Houwer
  00:35:31 - 00:35:33 - Valga Lamur
  00:35:54 - 00:36:11 - Heleen Peters
  00:36:17 - 00:36:22 - Rija van der Sluiszen
  00:36:27 - 00:36:35 - Madelon Voorthuijsen
  00:36:38 - 00:36:49 - Aoife Derriks
 3. 3

  Het Grondbedrijf is de organisatie binnen de gemeente die verantwoordelijk is voor de aan- en verkoop van grond in Nieuwegein. De financiën ervan worden gecontroleerd door de raad. Zo zorgt de gemeente voor een gezonde financiële huishouding. Vanavond is er de gelegenheid om over de stukken vragen te stellen en te debatteren.

  00:43:08 - 00:43:10 - Aoife Derriks
  00:44:24 - 00:44:25 - Gerben Horst
  00:44:25 - 00:44:29 - Ellie Eggengoor
  00:45:32 - 00:45:47 - Gerben Horst
  00:45:47 - 00:45:50 - Emiel Holtermann
  00:47:11 - 00:47:13 - Gerben Horst
  00:47:20 - 00:49:05 - John van Engelen
  00:49:05 - 00:49:08 - Gerben Horst
  00:49:08 - 00:49:10 - Emiel Holtermann
  00:49:27 - 00:49:33 - Gerben Horst
  00:50:51 - 00:51:06 - Gerben Horst
  00:51:07 - 00:53:03 - Emiel Holtermann
  00:53:03 - 00:53:15 - Gerben Horst
  00:53:15 - 00:53:16 - John van Engelen
  00:53:46 - 00:53:48 - Gerben Horst
  00:53:52 - 00:53:53 - Gerben Horst
  00:54:01 - 00:54:02 - Robert Scholten
  00:55:59 - 00:56:00 - Ellie Eggengoor
  00:56:16 - 00:56:28 - Gerben Horst
  00:56:28 - 00:56:29 - Johan Gadella
  00:57:35 - 00:57:36 - Gerben Horst
  00:57:36 - 00:57:37 - Ellie Eggengoor
  00:58:43 - 00:59:21 - Gerben Horst
  00:59:21 - 00:59:24 - Emiel Holtermann
  01:00:19 - 01:00:20 - Gerben Horst
  01:00:29 - 01:00:31 - Valga Lamur
  01:01:16 - 01:01:21 - Gerben Horst
  01:01:21 - 01:01:39 - Madelon Voorthuijsen
  01:01:49 - 01:01:52 - Gerben Horst
  01:01:53 - 01:02:18 - Emiel Holtermann
  01:02:18 - 01:02:20 - Gerben Horst
  01:02:31 - 01:02:32 - Gerben Horst
  01:02:38 - 01:02:39 - Alma Feenstra
  01:03:15 - 01:03:19 - Gerben Horst
  01:03:31 - 01:03:32 - Gerben Horst
  01:03:35 - 01:03:36 - Johan Gadella
  01:04:15 - 01:04:18 - Gerben Horst
  01:04:18 - 01:04:25 - Heleen Peters
  01:04:54 - 01:04:57 - Gerben Horst
  01:04:57 - 01:04:58 - Arnold Houwer
  01:05:08 - 01:05:09 - Arnold Houwer
  01:05:34 - 01:05:36 - Gerben Horst
  01:05:36 - 01:05:37 - Aoife Derriks
  01:05:56 - 01:05:58 - Emiel Holtermann
  01:06:38 - 01:07:22 - Gerben Horst
  01:07:22 - 01:07:26 - Anneloes Voorberg
  01:08:06 - 01:08:17 - Gerben Horst
  01:08:17 - 01:08:20 - John van Engelen
  01:08:32 - 01:08:34 - Gerben Horst
  01:08:54 - 01:09:10 - Anneloes Voorberg
  01:09:24 - 01:09:26 - Gerben Horst
  01:09:26 - 01:09:31 - John van Engelen
  01:10:20 - 01:10:21 - Gerben Horst
  01:10:21 - 01:10:24 - Anneloes Voorberg
  01:10:30 - 01:10:33 - Gerben Horst
  01:10:33 - 01:10:37 - John van Engelen
  01:10:54 - 01:10:55 - Leila Assalmi
  01:12:18 - 01:12:31 - Gerben Horst
  01:12:31 - 01:12:50 - Leila Assalmi
  01:13:35 - 01:13:49 - Leila Assalmi
  01:13:49 - 01:13:50 - Gerben Horst
  01:14:59 - 01:15:00 - Gerben Horst
  01:15:27 - 01:15:29 - Heleen Peters
  01:16:10 - 01:16:15 - Gerben Horst
  01:16:15 - 01:16:16 - Marijke van Beukering-Huijbregts
  01:17:13 - 01:17:17 - Gerben Horst
  01:17:17 - 01:17:23 - Heleen Peters
  01:17:43 - 01:17:44 - Marijke van Beukering-Huijbregts
  01:17:46 - 01:18:15 - Marijke van Beukering-Huijbregts
  01:18:16 - 01:18:28 - Gerben Horst
  01:18:28 - 01:18:30 - Aoife Derriks
  01:18:44 - 01:18:45 - Gerben Horst
  01:18:47 - 01:19:10 - Marijke van Beukering-Huijbregts
  01:19:11 - 01:19:25 - Gerben Horst
  01:19:25 - 01:19:26 - Alma Feenstra
  01:20:43 - 01:21:10 - Gerben Horst
  01:21:10 - 01:21:12 - Vincent van Esch
  01:22:38 - 01:22:45 - Alma Feenstra
  01:22:47 - 01:22:58 - Ellie Eggengoor
  01:23:24 - 01:23:25 - Heleen Peters
  01:25:17 - 01:25:31 - Gerben Horst
  01:25:31 - 01:25:32 - Marijke van Beukering-Huijbregts
  01:26:45 - 01:26:48 - Gerben Horst
  01:26:50 - 01:26:52 - Heleen Peters
  01:27:00 - 01:27:02 - Heleen Peters
  01:27:21 - 01:27:23 - Gerben Horst
  01:27:23 - 01:27:27 - Vincent van Esch
  01:27:40 - 01:27:42 - Gerben Horst
  01:27:42 - 01:27:46 - Heleen Peters
  01:28:24 - 01:28:37 - Johan Gadella
  01:28:38 - 01:28:39 - Gerben Horst
  01:28:39 - 01:28:43 - Ellie Eggengoor
  01:28:43 - 01:28:44 - Joop Muilerman
  01:29:03 - 01:29:05 - Gerben Horst
  01:29:05 - 01:29:06 - Johan Gadella
  01:29:14 - 01:29:15 - Aoife Derriks
  01:30:01 - 01:30:03 - Gerben Horst
  01:30:03 - 01:30:06 - Ellie Eggengoor
  01:30:44 - 01:30:45 - Gerben Horst
  01:30:45 - 01:30:50 - Aoife Derriks
  01:30:51 - 01:30:52 - Ellie Eggengoor
  01:31:29 - 01:31:36 - Gerben Horst
  01:31:36 - 01:31:48 - Emiel Holtermann
  01:32:21 - 01:32:25 - Gerben Horst
  01:33:23 - 01:33:47 - Alma Feenstra
  01:34:18 - 01:34:34 - Johan Gadella
  01:34:43 - 01:35:01 - Emiel Holtermann
  01:35:04 - 01:35:16 - Arnold Houwer
  01:35:23 - 01:35:35 - Valga Lamur
  01:35:38 - 01:35:57 - Heleen Peters
  01:36:04 - 01:36:11 - Heleen Peters
  01:36:22 - 01:36:32 - Rija van der Sluiszen
  01:36:35 - 01:36:55 - Anneloes Voorberg
  01:36:58 - 01:37:16 - Aoife Derriks
  01:44:33 - 01:48:24 - Gerben Horst
 4. 4

  De Kadernota schetst in grote lijnen hoe de begroting en dus het Nieuwegeinse beleid eruit komt te zien voor komend jaar en de daaropvolgende jaren. Een belangrijke bespreking dus, want op 11 juli wordt tijdens de speciale Kaderraad een besluit genomen over de Kadernota. Vanavond gaan de raadsleden erover in debat. Het geeft de verschillende fracties gelegenheid om te vertellen wat zij van het beleid vinden.

  01:44:34 - 01:48:24 - Gerben Horst
  01:48:24 - 01:48:26 - Madelon Voorthuijsen
  01:49:40 - 01:50:13 - Helen Adriani-Wempe
  01:50:16 - 01:50:18 - Alma Feenstra
  01:51:41 - 01:51:54 - Gerben Horst
  01:51:54 - 01:51:55 - Robert Scholten
  01:53:03 - 01:53:04 - Gerben Horst
  01:53:04 - 01:53:07 - Marco Diekstra
  01:53:15 - 01:53:17 - Marco Diekstra
  01:54:15 - 01:54:26 - Gerben Horst
  01:54:27 - 01:54:49 - Pieter Kwantes
  01:54:49 - 01:54:52 - Gerben Horst
  01:54:52 - 01:54:53 - Emiel Holtermann
  01:55:22 - 01:55:27 - Gerben Horst
  01:55:27 - 01:55:28 - Aoife Derriks
  01:56:24 - 01:56:28 - Gerben Horst
  01:56:28 - 01:57:15 - Heleen Peters
  01:57:17 - 01:57:23 - Gerben Horst
  01:57:23 - 01:57:36 - Ellie Eggengoor
  02:01:19 - 02:02:33 - Marieke Schouten
  02:02:33 - 02:02:38 - Gerben Horst
  02:03:05 - 02:03:09 - Marieke Schouten
  02:03:17 - 02:03:19 - Alma Feenstra
  02:03:33 - 02:03:37 - Gerben Horst
  02:03:37 - 02:03:39 - Ellie Eggengoor
  02:03:58 - 02:04:06 - Gerben Horst
  02:04:06 - 02:04:17 - Alma Feenstra
  02:04:22 - 02:04:30 - Madelon Voorthuijsen
  02:04:45 - 02:04:47 - Gerben Horst
  02:04:47 - 02:04:48 - Ellie Eggengoor
  02:04:58 - 02:05:04 - Gerben Horst
  02:05:04 - 02:05:10 - Helen Adriani-Wempe
  02:06:23 - 02:06:24 - Gerben Horst
  02:06:24 - 02:06:26 - Ellie Eggengoor
  02:07:32 - 02:07:33 - Gerben Horst
  02:07:33 - 02:07:34 - Helen Adriani-Wempe
  02:07:54 - 02:07:55 - Gerben Horst
  02:07:56 - 02:08:55 - Ellie Eggengoor
  02:08:57 - 02:09:09 - Gerben Horst
  02:09:09 - 02:09:10 - Johan Gadella
  02:10:15 - 02:10:17 - Gerben Horst
  02:10:17 - 02:10:18 - Ellie Eggengoor
  02:10:49 - 02:11:08 - Gerben Horst
  02:11:08 - 02:11:09 - Marieke Schouten
  02:11:09 - 02:11:12 - Aoife Derriks
  02:11:13 - 02:11:14 - Gerben Horst
  02:11:21 - 02:12:14 - Marieke Schouten
  02:12:14 - 02:12:19 - Gerben Horst
  02:12:19 - 02:12:20 - Aoife Derriks
  02:12:58 - 02:12:59 - Gerben Horst
  02:14:06 - 02:14:07 - Gerben Horst
  02:14:07 - 02:14:12 - Aoife Derriks
  02:14:18 - 02:14:26 - Gerben Horst
  02:14:26 - 02:14:28 - Aoife Derriks
  02:14:53 - 02:14:54 - Madelon Voorthuijsen
  02:15:25 - 02:15:37 - Gerben Horst
  02:15:37 - 02:15:40 - Ellie Eggengoor
  02:16:36 - 02:16:56 - Gerben Horst
  02:16:57 - 02:17:16 - Aoife Derriks
  02:17:17 - 02:17:19 - Ellie Eggengoor
  02:17:46 - 02:17:49 - Gerben Horst
  02:17:49 - 02:17:50 - Alma Feenstra
  02:17:50 - 02:18:41 - Alma Feenstra
  02:18:44 - 02:19:31 - Ellie Eggengoor
  02:19:32 - 02:19:37 - Gerben Horst
  02:19:37 - 02:19:40 - Alma Feenstra
  02:19:45 - 02:20:56 - Emiel Holtermann
  02:20:57 - 02:20:58 - Gerben Horst
  02:20:58 - 02:21:02 - Ellie Eggengoor
  02:22:29 - 02:22:33 - Gerben Horst
  02:22:33 - 02:22:35 - Alma Feenstra
  02:23:10 - 02:23:11 - Gerben Horst
  02:23:11 - 02:23:12 - Ellie Eggengoor
  02:23:33 - 02:23:34 - Gerben Horst
  02:23:34 - 02:23:36 - Alma Feenstra
  02:24:12 - 02:24:24 - Gerben Horst
  02:24:36 - 02:24:38 - Gerben Horst
  02:25:12 - 02:25:22 - Gerben Horst
  02:25:22 - 02:25:23 - Marco Diekstra
  02:25:53 - 02:25:55 - Gerben Horst
  02:25:55 - 02:25:56 - Ellie Eggengoor
  02:27:45 - 02:27:46 - Gerben Horst
  02:28:03 - 02:28:13 - Helen Adriani-Wempe
  02:29:02 - 02:29:03 - Gerben Horst
  02:29:03 - 02:29:05 - Ellie Eggengoor
  02:29:06 - 02:29:09 - Gerben Horst
  02:29:13 - 02:29:20 - Helen Adriani-Wempe
  02:29:21 - 02:29:58 - Gerben Horst
  02:29:59 - 02:30:15 - Ellie Eggengoor
  02:30:17 - 02:30:50 - Gerben Horst
  02:30:50 - 02:30:51 - Aoife Derriks
  02:30:53 - 02:31:04 - Gerben Horst
  02:31:05 - 02:32:07 - Heleen Peters
  02:32:07 - 02:32:10 - Gerben Horst
  02:32:10 - 02:32:12 - Ellie Eggengoor
  02:33:09 - 02:33:10 - Heleen Peters
  02:33:16 - 02:33:29 - Ellie Eggengoor
  02:33:48 - 02:33:50 - Gerben Horst
  02:33:50 - 02:34:45 - Ellie Eggengoor
  02:34:46 - 02:35:10 - Gerben Horst
  02:35:11 - 02:35:17 - Heleen Peters
  02:35:38 - 02:35:41 - Jelle Doosje
  02:36:59 - 02:37:00 - Gerben Horst
  02:37:00 - 02:37:02 - Marieke Schouten
  02:38:32 - 02:38:33 - Gerben Horst
  02:38:33 - 02:38:36 - Jelle Doosje
  02:39:16 - 02:39:17 - Marieke Schouten
  02:39:20 - 02:39:24 - Gerben Horst
  02:39:35 - 02:39:36 - Gerben Horst
  02:39:36 - 02:39:41 - Jelle Doosje
  02:39:42 - 02:39:43 - Jelle Doosje
  02:40:05 - 02:40:12 - Alma Feenstra
  02:40:28 - 02:41:00 - Gerben Horst
  02:41:00 - 02:41:01 - Emiel Holtermann
  02:41:01 - 02:42:31 - Emiel Holtermann
  02:42:32 - 02:42:33 - Ellie Eggengoor
  02:43:20 - 02:43:21 - Emiel Holtermann
  02:43:21 - 02:43:22 - Emiel Holtermann
  02:43:22 - 02:43:38 - Gerben Horst
  02:43:40 - 02:43:55 - Ellie Eggengoor
  02:43:56 - 02:43:58 - Gerben Horst
  02:43:58 - 02:43:59 - Emiel Holtermann
  02:44:16 - 02:44:17 - Gerben Horst
  02:44:18 - 02:44:51 - Ellie Eggengoor
  02:44:53 - 02:45:52 - Gerben Horst
  02:45:52 - 02:45:54 - Madelon Voorthuijsen
  02:47:01 - 02:47:04 - Gerben Horst
  02:47:04 - 02:47:05 - Vincent van Esch
  02:48:25 - 02:48:36 - Gerben Horst
  02:48:36 - 02:48:40 - Madelon Voorthuijsen
  02:49:07 - 02:49:25 - Gerben Horst
  02:49:25 - 02:49:28 - Heleen Peters
  02:50:55 - 02:51:00 - Vincent van Esch
  02:51:00 - 02:51:03 - Heleen Peters
  02:52:38 - 02:52:39 - Gerben Horst
  02:52:39 - 02:53:32 - Heleen Peters
  02:53:32 - 02:53:33 - Vincent van Esch
  02:53:33 - 02:53:35 - Gerben Horst
  02:54:27 - 02:54:30 - Gerben Horst
  02:54:30 - 02:54:34 - Heleen Peters
  02:54:58 - 02:54:59 - Gerben Horst
  02:54:59 - 02:55:03 - Vincent van Esch
  02:55:26 - 02:55:50 - Gerben Horst
  02:55:51 - 02:55:54 - Alma Feenstra
  02:56:02 - 02:56:03 - Leila Assalmi
  02:57:29 - 02:58:34 - Marieke Schouten
  02:58:34 - 02:58:35 - Gerben Horst
  02:59:26 - 02:59:28 - Gerben Horst
  02:59:34 - 03:00:05 - John van Engelen
  03:00:07 - 03:00:29 - Heleen Peters
  03:00:35 - 03:01:03 - John van Engelen
  03:01:03 - 03:01:04 - Heleen Peters
  03:01:06 - 03:01:08 - Gerben Horst
  03:01:08 - 03:01:09 - Heleen Peters
  03:01:20 - 03:01:23 - Gerben Horst
  03:01:52 - 03:01:57 - Gerben Horst
  03:01:57 - 03:01:59 - John van Engelen
  03:02:18 - 03:03:23 - Aoife Derriks
  03:03:29 - 03:03:33 - Alma Feenstra
  03:04:13 - 03:04:28 - Gerben Horst
  03:04:37 - 03:05:33 - John van Engelen
  03:05:35 - 03:05:40 - Gerben Horst
  03:05:40 - 03:05:41 - Marieke Schouten
  03:05:59 - 03:06:06 - Gerben Horst
  03:06:06 - 03:06:08 - Johan Gadella
  03:06:31 - 03:07:21 - Gerben Horst
  03:07:21 - 03:07:23 - Jelle Doosje
  03:07:42 - 03:07:45 - Gerben Horst
  03:07:56 - 03:07:57 - Madelon Voorthuijsen
  03:08:58 - 03:09:36 - Alma Feenstra
  03:09:40 - 03:10:11 - Johan Gadella
  03:10:15 - 03:10:41 - Emiel Holtermann
  03:10:47 - 03:11:30 - Robert Scholten
  03:11:33 - 03:12:14 - Valga Lamur
  03:12:18 - 03:12:45 - Heleen Peters
  03:12:49 - 03:13:07 - Helen Adriani-Wempe
  03:13:10 - 03:13:43 - Madelon Voorthuijsen
  03:13:46 - 03:14:17 - Aoife Derriks