Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Avond voor de Stad - Raadzaal

donderdag 4 juli 2024

20:00 - 23:00
Locatie

3.01 Raadzaal

Voorzitter
Anastasia van der Lugt en Marco Diekstra
Toelichting

De Avond voor de Stad is de wekelijkse vergadering waarin de raadsleden zich voorbereiden op de raadsvergadering. Deze avond worden er geen besluiten genomen, maar wordt er in verschillende gespreksvormen gepraat over zaken waarover de raad later een besluit moet nemen.


Een raadsvoorbereidend debat betekent een politiek debat over een onderwerp waarover tijdens de eerstvolgende raadsvergadering een besluit genomen moet worden. Andere gespreksvormen zijn de rondvraag, inspraak, dialoog met de stad, informatief, dialoog raad-college en het intermezzo. Lees meer over de verschillende gespreksvormen op onze website.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aoife Derriks (De Unie) stelt vragen over een mogelijk drinkwatertekort.

  1. In de afgelopen week verscheen in de media het bericht dat op het desbetreffende ministerie gewerkt wordt aan plannen om het verwachte (drink)watertekort aan te pakken. Heeft het College kennis genomen van dit bericht?
  2. Eerder stelde de Unie reeds vragen over drinkwatertekort. Heeft het College sindsdien mogelijke oplossingen om dit drinkwatertekort aan te pakken onderzocht dan wel met Vitens dit probleem besproken en zo ja, valt er dan over de uitkomst van dit gesprek iets met de raad te delen?
  3. Een mogelijke oplossing is het tweeleidingensysteem. Waar drinkwater een eerste levensbehoefte van de mens is, heeft het College een visie op de mogelijkheid/haalbaarheid van dit tweeleidingensysteem en zo ja, welke?
  4. Onbeperkt water uit de grond halen is ook niet mogelijk zonder andere ernstige gevolgen. Komt het College met een (evenwichtig) pakket aan waterbesparingsmaatregelen?
  5. In de tijd voorafgaand aan de val van de Muur kwam er in veel Oostbloklanden water uit de kraan dat voor alle doeleinden geschikt was behalve als drinkwater. Dat kocht men in flessen in de supermarkt. Is dit een bruikbare gedachte om mee te nemen in gesprekken met Vitens?
  6. Is het College zich bewust van de urgentie van een aanpak dienaangaande waar water een eerste levensbehoefte is?


  Gerben Horst (CDA) stelt vragen over de bestrating in City.  1. Bent u bekend met de slechte staat waarin de bestrating op City op diverse plaatsen verkeert, zoals aanzienlijke verzakkingen, forse kieren tussen tegels en gebroken tegels?
  2. Wat gaat u hieraan laten doen en op welke termijn?
  3. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat veel sneller dit soort problemen met de bestrating zoals op City worden opgelost en we niet telkens hierover vragen hoeven te stellen alvorens dit wordt aangepakt?
  00:20:57 - 00:24:54 - John van Engelen
  00:24:54 - 00:24:55 - Anastasia van der Lugt
  00:25:13 - 00:25:38 - Sander Feenstra
  00:25:40 - 00:25:48 - Anastasia van der Lugt
  00:25:53 - 00:25:55 - Anastasia van der Lugt
  00:25:56 - 00:26:49 - Gerben Horst
  00:26:49 - 00:26:51 - Anastasia van der Lugt
  00:27:02 - 00:27:10 - Gerben Horst
  00:27:12 - 00:27:14 - John van Engelen
  00:27:17 - 00:27:18 - Rens Wisselo
  00:27:44 - 00:27:46 - Anastasia van der Lugt
  00:27:57 - 00:28:07 - John van Engelen
  00:28:07 - 00:28:09 - Anastasia van der Lugt
  00:28:40 - 00:28:45 - Anastasia van der Lugt
  00:28:56 - 00:28:57 - Anastasia van der Lugt
  00:29:17 - 00:29:18 - Anastasia van der Lugt
  00:29:18 - 00:29:19 - John van Engelen
  00:30:14 - 00:30:16 - Anastasia van der Lugt
  00:30:27 - 00:30:30 - Anastasia van der Lugt
  00:30:30 - 00:30:34 - John van Engelen
  00:30:54 - 00:30:59 - Anastasia van der Lugt
  00:31:08 - 00:31:10 - Anastasia van der Lugt
  00:31:10 - 00:31:13 - John van Engelen
  00:31:49 - 00:31:55 - Anastasia van der Lugt
  00:31:57 - 00:32:23 - Valga Lamur
  00:32:24 - 00:32:43 - John van Engelen
  00:32:45 - 00:32:47 - Marco Diekstra
  00:34:00 - 00:34:02 - Anastasia van der Lugt
  00:34:02 - 00:34:09 - John van Engelen
  00:34:59 - 00:35:03 - Anastasia van der Lugt
  00:35:03 - 00:35:29 - Aoife Derriks
  00:35:29 - 00:35:31 - Anastasia van der Lugt
  00:35:31 - 00:35:32 - John van Engelen
  00:35:43 - 00:35:44 - Aoife Derriks
  00:36:06 - 00:36:07 - Anastasia van der Lugt
  00:36:10 - 00:36:23 - John van Engelen
  00:36:23 - 00:36:24 - Anastasia van der Lugt
  00:36:24 - 00:36:33 - Aoife Derriks
  00:36:43 - 00:36:59 - John van Engelen
  00:36:59 - 00:37:02 - Aoife Derriks
  00:37:02 - 00:37:07 - Anastasia van der Lugt
  00:37:29 - 00:37:59 - Anastasia van der Lugt
  00:38:13 - 00:38:15 - Anastasia van der Lugt
  00:38:20 - 00:38:23 - Anastasia van der Lugt
  00:38:57 - 00:38:58 - Aoife Derriks
  00:40:22 - 00:40:23 - Anastasia van der Lugt
  00:40:28 - 00:43:13 - Marieke Schouten
  00:43:14 - 00:43:18 - Anastasia van der Lugt
  00:43:18 - 00:43:54 - Aoife Derriks
  00:43:56 - 00:44:38 - Marieke Schouten
  00:44:39 - 00:44:51 - Anastasia van der Lugt
  00:44:51 - 00:46:19 - Gerben Horst
  00:46:19 - 00:46:21 - Anastasia van der Lugt
  00:46:24 - 00:46:25 - Marieke Schouten
  00:46:25 - 00:47:52 - Marieke Schouten
  00:47:53 - 00:47:58 - Anastasia van der Lugt
  00:47:59 - 00:48:16 - Marieke Schouten
  00:48:16 - 00:48:18 - Anastasia van der Lugt
  00:48:18 - 00:49:16 - Gerben Horst
  00:49:16 - 00:49:17 - Anastasia van der Lugt
  00:50:18 - 00:50:27 - Anastasia van der Lugt
  00:50:27 - 00:50:28 - Pieter Kwantes
  00:50:58 - 00:51:10 - Marieke Schouten
  00:51:10 - 00:51:11 - Anastasia van der Lugt
  00:51:17 - 00:51:50 - Anastasia van der Lugt
 2. 2

  Het college informeert de raad bij dit onderdeel over de agenda van de bestuurstafels van de U10. De U10 is een regionale samenwerking tussen verschillende gemeentes en de onderwerpen die daarin besproken worden zijn onderverdeeld in zogenaamde bestuurstafels.


  De U10 is op 5 juni voor het laatst bijeen geweest en het college informeert de raad vanavond over wat er besproken is. De onderwerpen van deze bijeenkomst? Onder meer klimaat, economie, bereikbaarheid, gezondheid, wonen en groen.

  00:51:31 - 00:51:50 - Anastasia van der Lugt
  00:51:50 - 00:52:14 - Marieke Schouten
  00:52:16 - 00:52:26 - Anastasia van der Lugt
  00:52:27 - 00:53:02 - Gerben Horst
  00:53:02 - 00:53:03 - Anastasia van der Lugt
  00:53:04 - 00:53:48 - Marieke Schouten
  00:53:48 - 00:53:53 - Anastasia van der Lugt
  00:53:53 - 00:53:54 - Anneloes Voorberg
  00:54:05 - 00:54:07 - Anastasia van der Lugt
  00:54:07 - 00:54:08 - Marieke Schouten
  00:54:26 - 00:54:27 - Anastasia van der Lugt
  00:55:04 - 00:55:05 - Anastasia van der Lugt
  00:55:05 - 00:55:08 - John van Engelen
  00:56:14 - 00:56:15 - Anastasia van der Lugt
  00:56:15 - 00:56:17 - Marilene Gathier
  00:56:25 - 00:56:26 - John van Engelen
  00:56:26 - 00:56:34 - John van Engelen
  00:56:34 - 00:56:35 - Anastasia van der Lugt
  00:56:39 - 00:56:40 - Anneloes Voorberg
  00:56:57 - 00:56:58 - Anastasia van der Lugt
  00:57:01 - 00:57:02 - John van Engelen
  00:57:31 - 00:57:32 - Anastasia van der Lugt
  00:57:35 - 00:57:54 - Victor Goulmy
  00:57:56 - 00:57:57 - Anastasia van der Lugt
  00:57:58 - 00:58:28 - Marieke Schouten
  00:58:28 - 00:58:29 - Anastasia van der Lugt
  00:59:09 - 00:59:10 - Marieke Schouten
  00:59:10 - 00:59:43 - Marieke Schouten
  00:59:43 - 00:59:48 - Anastasia van der Lugt
  00:59:48 - 00:59:53 - Anneloes Voorberg
  01:00:21 - 01:00:26 - Anastasia van der Lugt
  01:00:26 - 01:00:30 - John van Engelen
  01:01:18 - 01:01:19 - Anastasia van der Lugt
  01:01:21 - 01:01:22 - Anneloes Voorberg
  01:01:29 - 01:02:21 - Gerben Horst
  01:02:21 - 01:02:23 - Anastasia van der Lugt
  01:02:23 - 01:02:25 - Ellie Eggengoor
  01:03:39 - 01:03:45 - Anastasia van der Lugt
  01:03:45 - 01:03:46 - Victor Goulmy
  01:04:15 - 01:04:17 - Anastasia van der Lugt
  01:04:17 - 01:04:18 - Ellie Eggengoor
  01:04:44 - 01:04:46 - Victor Goulmy
 3. 3

  De ontwikkeling van Rijnhuizen in inmiddels alweer bijna tien jaar in volle gang. De gemeente heeft tussentijds onderzocht of de ontwikkelingen volgens de betrokken partijen nog steeds in de goede richting gaan. Daarvoor is onder andere een enquête onder bewoners van Rijnhuizen gehouden. De resultaten van deze enquête worden deze avond met de raad besproken. Zo kan de raad bepalen of er straks nog bijgestuurd moet worden.

  01:06:05 - 01:06:14 - Anastasia van der Lugt
  01:07:11 - 01:07:22 - Anastasia van der Lugt
  01:07:25 - 01:12:21 - Ron van Schaik
  01:12:29 - 01:25:34 - Coralie van der Burg
  01:25:34 - 01:25:40 - Anastasia van der Lugt
  01:25:41 - 01:26:32 - Aoife Derriks
  01:26:32 - 01:26:43 - Anastasia van der Lugt
  01:26:58 - 01:27:05 - Anastasia van der Lugt
  01:27:11 - 01:28:01 - Ron van Schaik
  01:28:01 - 01:28:02 - Anastasia van der Lugt
  01:28:05 - 01:28:52 - Gerben Horst
  01:28:52 - 01:28:54 - Anastasia van der Lugt
  01:29:52 - 01:29:54 - Anastasia van der Lugt
  01:29:57 - 01:31:20 - Coralie van der Burg
  01:31:20 - 01:31:21 - Anastasia van der Lugt
  01:31:24 - 01:32:09 - Gerben Horst
  01:32:09 - 01:32:11 - Coralie van der Burg
  01:32:13 - 01:32:14 - Anastasia van der Lugt
  01:32:15 - 01:32:28 - Coralie van der Burg
  01:32:28 - 01:32:31 - Anastasia van der Lugt
  01:32:33 - 01:32:39 - Anastasia van der Lugt
  01:32:52 - 01:32:55 - Anastasia van der Lugt
  01:32:57 - 01:34:10 - Ron van Schaik
  01:34:10 - 01:34:12 - Anastasia van der Lugt
  01:34:12 - 01:34:13 - Gerben Horst
  01:35:01 - 01:35:02 - Anastasia van der Lugt
  01:35:02 - 01:35:37 - Ron van Schaik
  01:35:37 - 01:35:38 - Anastasia van der Lugt
  01:35:39 - 01:35:40 - Gerben Horst
  01:36:06 - 01:36:26 - Ron van Schaik
  01:37:13 - 01:37:14 - Anastasia van der Lugt
  01:37:17 - 01:37:28 - Coralie van der Burg
  01:37:28 - 01:37:37 - Marco Diekstra
  01:38:10 - 01:38:15 - Anastasia van der Lugt
  01:38:15 - 01:38:16 - Ron van Schaik
  01:39:42 - 01:39:43 - Marco Diekstra
  01:40:14 - 01:40:15 - Ron van Schaik
  01:40:15 - 01:40:17 - Anastasia van der Lugt
  01:40:19 - 01:40:22 - Anastasia van der Lugt
  01:40:23 - 01:40:41 - Victor Goulmy
  01:40:41 - 01:40:42 - Anastasia van der Lugt
  01:41:02 - 01:41:03 - Victor Goulmy
  01:41:16 - 01:41:18 - Anastasia van der Lugt
  01:41:18 - 01:41:25 - Victor Goulmy
  01:41:28 - 01:41:29 - Coralie van der Burg
  01:41:37 - 01:41:39 - Anastasia van der Lugt
  01:41:39 - 01:41:43 - Anneloes Voorberg
  01:41:58 - 01:41:59 - Anastasia van der Lugt
  01:42:14 - 01:42:17 - Anastasia van der Lugt
  01:42:18 - 01:42:20 - Anastasia van der Lugt
  01:42:26 - 01:42:28 - Victor Goulmy
  01:42:38 - 01:42:40 - Anastasia van der Lugt
  01:42:40 - 01:42:42 - Coralie van der Burg
  01:43:16 - 01:50:20 - Ron van Schaik
  01:50:20 - 01:50:33 - Anastasia van der Lugt
  01:55:49 - 01:55:56 - Anastasia van der Lugt
  01:56:11 - 01:56:12 - Pieter Kwantes
  01:56:57 - 01:56:58 - Anastasia van der Lugt
  01:56:58 - 01:56:59 - Ron van Schaik
  01:57:46 - 01:57:47 - Anastasia van der Lugt
  01:57:49 - 01:58:27 - Aoife Derriks
  01:58:27 - 01:58:29 - Anastasia van der Lugt
  01:58:30 - 01:59:24 - Ron van Schaik
  01:59:24 - 01:59:28 - Anastasia van der Lugt
  01:59:28 - 01:59:29 - Sander Feenstra
  02:00:17 - 02:00:19 - Anastasia van der Lugt
  02:00:20 - 02:01:04 - Gerben Horst
  02:01:04 - 02:01:05 - Anastasia van der Lugt
  02:01:09 - 02:01:20 - Ron van Schaik
  02:01:20 - 02:01:22 - Anastasia van der Lugt
  02:01:28 - 02:01:40 - Gerben Horst
  02:02:00 - 02:02:01 - Anastasia van der Lugt
  02:02:11 - 02:02:12 - Anneloes Voorberg
  02:02:40 - 02:02:41 - Anastasia van der Lugt
  02:02:41 - 02:02:43 - Ron van Schaik
  02:03:14 - 02:03:16 - Anneloes Voorberg
  02:04:10 - 02:04:11 - Anastasia van der Lugt
  02:04:14 - 02:04:17 - Anastasia van der Lugt
  02:04:17 - 02:04:37 - Victor Goulmy
  02:04:47 - 02:05:13 - Ron van Schaik
  02:05:13 - 02:05:15 - Anastasia van der Lugt
  02:05:43 - 02:05:44 - Victor Goulmy
  02:06:15 - 02:06:16 - Anastasia van der Lugt
  02:06:16 - 02:06:18 - Ron van Schaik
  02:07:17 - 02:07:45 - Anastasia van der Lugt
 4. 4

  Het terrein van de Zeepfabriek is uiteraard een blijvend actueel onderwerp. De toekomstige ontwikkelingen op het terrein worden vastgelegd in een zogenaamd ontwikkelkader. Een ontwikkelkader lijkt een beetje op een bestemmingsplan; er staat in waar het gebied wel en niet voor bedoeld is en aan welke regels en richtlijnen bedrijven zich moeten houden die bijvoorbeeld in het gebied willen gaan bouwen. Het ontwikkelkader is na een mooi traject nu bijna af. Het college presenteert het deze avond aan de raad en de raadsleden kunnen er hun reactie op geven. Op basis van dit gesprek wordt het kader definitief gemaakt. In september wordt de raad vervolgens gevraagd het definitieve plan goed te keuren.

  02:10:40 - 02:12:18 - Marco Diekstra
  02:12:27 - 02:27:44 - Huub Kloosterman
  02:27:49 - 02:32:40 - Roy van Maarsseveen
  02:32:53 - 02:36:06 - Mark van Heugten
  02:36:06 - 02:36:13 - Marco Diekstra
  02:36:30 - 02:36:59 - Rens Wisselo
  02:36:59 - 02:37:12 - Marco Diekstra
  02:37:12 - 02:37:13 - Mark van Heugten
  02:37:15 - 02:37:18 - Marco Diekstra
  02:38:33 - 02:39:12 - Rens Wisselo
  02:39:12 - 02:39:13 - Marco Diekstra
  02:39:15 - 02:39:16 - Huub Kloosterman
  02:39:16 - 02:39:18 - Marco Diekstra
  02:40:33 - 02:40:34 - Marco Diekstra
  02:40:42 - 02:41:36 - Pieter Kwantes
  02:41:36 - 02:41:38 - Marco Diekstra
  02:41:44 - 02:43:39 - Mark van Heugten
  02:43:39 - 02:43:40 - Marco Diekstra
  02:43:45 - 02:44:25 - Aoife Derriks
  02:44:25 - 02:44:26 - Marco Diekstra
  02:44:39 - 02:44:40 - Marco Diekstra
  02:44:42 - 02:44:43 - Mark van Heugten
  02:45:28 - 02:45:35 - Huub Kloosterman
  02:45:52 - 02:46:00 - Marco Diekstra
  02:46:01 - 02:46:58 - Geert Zondag
  02:46:58 - 02:46:59 - Marco Diekstra
  02:48:26 - 02:48:28 - Marco Diekstra
  02:48:53 - 02:49:43 - Leila Assalmi
  02:49:43 - 02:49:44 - Marco Diekstra
  02:49:57 - 02:50:47 - Anneloes Voorberg
  02:50:48 - 02:50:49 - Marco Diekstra
  02:50:49 - 02:50:50 - Mark van Heugten
  02:51:02 - 02:51:03 - Marco Diekstra
  02:51:07 - 02:51:08 - Victor Goulmy
  02:52:31 - 02:52:41 - Marco Diekstra
  02:52:41 - 02:52:45 - Mark van Heugten
  02:52:46 - 02:52:48 - Victor Goulmy
  02:55:32 - 02:55:33 - Victor Goulmy
  02:55:33 - 02:55:34 - Marco Diekstra
  02:55:43 - 02:55:45 - Mark van Heugten
  02:55:45 - 02:55:51 - Marco Diekstra
  02:55:57 - 02:55:58 - Marco Diekstra
  02:56:01 - 02:56:25 - Dennis Verhagen
  02:56:32 - 02:57:27 - Mark van Heugten
  02:57:27 - 02:57:28 - Marco Diekstra
  02:59:57 - 02:59:58 - Marco Diekstra
  03:00:02 - 03:00:34 - Marco Diekstra
 5. 5

  Het college wil de raad tot slot informeren over de zogenaamde Maatregelenmix ter bestrijding van armoede. De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede en sinds 2022 zijn er al verschillende ontwikkelingen op gang gekomen. Het college informeert de raadsleden deze avond over welke ontwikkelingen dit zijn en wat er nog komen gaat.

  03:00:27 - 03:00:34 - Marco Diekstra
  03:00:34 - 03:00:40 - Irith de vreede
  03:13:23 - 03:13:34 - Marco Diekstra
  03:13:46 - 03:14:21 - Sevim Aksakal
  03:14:21 - 03:14:23 - Irith de vreede
  03:15:00 - 03:15:01 - Marco Diekstra
  03:15:02 - 03:15:13 - Sevim Aksakal
  03:15:13 - 03:15:14 - Marco Diekstra
  03:15:24 - 03:15:30 - Marco Diekstra
  03:15:30 - 03:16:20 - Jelle Doosje
  03:16:20 - 03:16:21 - Marco Diekstra
  03:16:56 - 03:17:17 - Jelle Doosje
  03:17:46 - 03:17:47 - Jelle Doosje
  03:17:47 - 03:17:52 - Marco Diekstra
  03:18:32 - 03:18:33 - Marco Diekstra
  03:18:38 - 03:18:39 - Marco Diekstra
  03:18:39 - 03:18:42 - Irith de vreede
  03:19:37 - 03:19:42 - Marco Diekstra
  03:19:50 - 03:20:44 - Anastasia van der Lugt
  03:21:34 - 03:21:36 - Marco Diekstra
  03:21:37 - 03:21:46 - Anastasia van der Lugt
  03:21:46 - 03:21:49 - Marco Diekstra
  03:22:11 - 03:22:14 - Marco Diekstra
  03:22:14 - 03:22:15 - Anastasia van der Lugt
  03:22:31 - 03:22:32 - Marco Diekstra
  03:23:15 - 03:23:24 - Marco Diekstra
  03:23:25 - 03:24:13 - Sander Feenstra
  03:24:22 - 03:24:59 - Marianne Spalburg
  03:25:32 - 03:25:42 - Marco Diekstra
  03:25:42 - 03:25:43 - Marianne Spalburg
  03:25:46 - 03:25:48 - Marco Diekstra
  03:26:11 - 03:26:12 - Marco Diekstra
  03:26:24 - 03:26:42 - Marco Diekstra