Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Emiel Holtermann

Emiel Holtermann
Politieke partij
PvdA
Emailadres
e.holtermann@nieuwegeinseraad.nl
Telefoonnummer
06-51476036
Nevenfuncties
Secretaris Bestuur Stichting Vrienden Vluchtelingenwerk Nieuwegein (O) | Taalcoach Vluchtelingen (O)

Mijn naam is Emiel Holtermann en ik woon sinds 1994 met mijn gezin in Nieuwegein.


Gelijke kansen, sociale rechtvaardigheid, solidariteit en eerlijk delen zijn voor mij belangrijke waarden. We denken vaak dat we in Nederland allemaal gelijke kansen hebben, maar dat geldt niet voor iedereen. 'Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje', zong Louis Davids al in de jaren dertig van de vorige eeuw, maar dit thema is nog steeds actueel. Kijk alleen maar naar de uitstekende series ‘Klassen’ of ‘Scheefgroei’.


Na jaren te hebben gewerkt in de vakbeweging en in het onderwijs, zet ik mij graag in om samen met u te werken aan meer gelijke kansen. Dat begint bij gelijke kansen in het onderwijs. Door te investeren in voor- en vroegschoolse educatie in alle wijken. Door laaggeletterdheid aan te pakken. Door scholings- en stagemogelijkheden te bieden aan statushouders. Maar ook door het bieden van toegankelijke, laagdrempelige en betaalbare zorg en ondersteuning voor iedereen (jong en oud) die dat nodig heeft.


En wat is nu mooier dan in je eigen gemeente hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Want iedereen heeft toch recht op een kansrijk leven.

Stemgedrag

599 Stemmen, 87% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag